Βελόνες Fistula

Bελόνες αγγειακής προσπέλασης (Fistula Needles) για την σύνδεση των γραμμών ανάμεσα στον ασθενή και το μηχάνημα αιμοκάθαρσης.