Φύσιγγα Διττανθρακικού Νατρίου για αιμοκάθαρση με διττανθρακικά

Φύσιγγα Διττανθρακικού Νατρίου σε σκόνη για την δημιουργία  βασικού διαλύματος αιμοκάθαρσης. Διατίθεται και σε ασκούς.