Διαλύματα αιμοκάθαρσης – Τύπου Α – Όξινα

Η εταιρία μας διαθέτει Όξινα διαλύματα για αιμοκάθαρση με χρήση διττανθρακικών, σε συσκευασία 5 λίτρων.