Αρτηριοφλεβικές γραμμές

Σετ αρτηριοφλεβικών γραμμών χρησιμοποιούμενα στην διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους μηχανημάτων τεχνητού νεφρού.

Αρτηριοφλεβικές γραμμές