Γάζες

Αποστειρωμένες γάζες για την περιποίηση τραυμάτων καθώς και για χρήση σε μικροχειρουργικές επεμβάσεις.