Απολυμαντικά

Διαλύματα με αντιμικροβιακούς παράγοντες για την απολύμανση επιφανειών, επεμβατικών και μη επεμβατικών εργαλείων.  Διατίθενται σε διάφορες συγκεντρώσεις