Διαλύματα αιμοκάθαρσης Τύπου Β’ – Βασικά

Τα αλκαλικά συμπυκνωμένα διαλύματα με διττανθρακικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αιμοκάθαρσης. Τα Βασικά διαλύματα αιμοκάθαρσης παράγονται από πρώτες ύλες υψηλής καθαρότητας και υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους πριν τη διάθεσή τους στην αγορά. Τα διαλύματα αιμοκάθαρσης τύπου Β' της εταιρίας μας, διατίθενται σε συσκευασίες των 5 λίτρων.