Διαλύματα αιμοκάθαρσης Τύπου Α’ – Όξινα

Τα διαλύματα αιμοκάθαρσης Τύπου Α' είναι όξινα και χρησιμοποιούνται για αιμοκάθαρση με χρήση διττανθρακικών. Παράγονται από πρώτες ύλες υψηλής καθαρότητας και παρέχονται σε συμπυκνωμένη μορφή, σε κατάλληλα πλαστικά δοχεία μιας χρήσεως των 5 λίτρων με υδατοστεγές πώμα. Τα όξινα διαλύματα της εταιρίας μας είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους μηχανημάτων αιμοκάθαρσης.