Προγεμισμένη σύριγγα κιτρικού νατρίου

Προγεμισμένη σύριγγα κιτρικού νατρίου Αντιπηκτική / αντιμικροβιακή προγεμισμένη σύριγγα με κιτρικό νάτριο για κλείδωμα καθετήρα.  Συμβάλλει στην αποτροπή του σχηματισμού βιοφίλμ. Διατίθεται σε ασφαλείς και εύχρηστες σύριγγες των 5cc συγκέντρωσης 4%, 30% και 46,7%.